CENA MĚSTA OLOMOUCE znak Olomouce

Cena města Olomouce za rok 2016!Cena města Olomouce za rok 2016!

Cena města

Občané nebo organizace mohou podávat do 31. ledna 2017 písemné návrhy v obálce zřetelně označené "Cena města" nebo "Počin roku" na adresu:

Magistrát města Olomouce
odbor vnějších vztahů a informací
PhDr. Bohumil Šíp
Horní náměstí 583, budova radnice
779 11 Olomouc

případně přes předvyplněný webový formulář, nebo na e-mailovou adresu cena.mesta@olomouc.eu.

Návrh musí obsahovat:
  • jméno navrhovaného kandidáta, datum narození nebo další identifikaci
  • zdůvodnění návrhu, oblast činnosti kandidáta, přínos pro město apod.
  • jméno a adresu navrhovatele.

Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2016 budou předány
v rámci slavnostního vyhlášení.

© Statutární město Olomouc 1997 - 2017